Roma Renovata

Rome in de Middeleeuwen

Tweedaagse nascholingscursus voor docenten in Maastricht

Deze cursus vindt plaats op vrijdag 9 november 2024 en zaterdag 10 november 2024

Locatie: Maastricht & Valkenburg

(Met overnachting in Valkenburg)  

De cursus

Julius Caesar, Augustus, Michelangelo, Caravaggio, Mussolini: namen die we allemaal kennen. Maar ken je Paschalis, Conti, Otto III, Gregorius de Grote en Cola di Rienzo ook? Als ervaren Romereisbegeleider ben je met veel tijdvakken en tijdlijnen vertrouwd. We zijn gewend om de samenhang tussen de Oudheid en de Renaissance te zien. Maar welke plaats moeten we de duizend jaar daartussen geven?

 

Hoe is Rome eigenlijk Rome geworden? Hoe de Romeinen van nu ‘Romein’? Hoe heeft de natiestaat Italië z’n nationale verleden geconstrueerd? Voor deze vragen is kennis van de Middeleeuwen in Rome onontbeerlijk. Moderne ontwikkelingen, contexten en belangen maken heel vaak gebruik van die tot nu toe vrij onderbelichte 1000 jaar. Rome renoveert zichzelf in dat millennium telkenmale: van neergang is zeker geen sprake, zo zal blijken!

 

In deze cursus benaderen we middeleeuws Rome historisch, kunsthistorisch en literair. We kweken begrip voor de periode van de middeleeuwen in Rome, een vaak onderbelicht tijdvak tijdens de Romereis. We hebben het over de gelaagdheid, de kunst, en het (fragmentarisch) overgeleverde erfgoed. Wat kun je daar nou precies mee? We problematiseren die zaken; want: waarom ontstaan op bepaalde plekken tituli en ecclesiae? Tegelijkertijd verwijzen we naar plekken die je tijdens een Romereis bezoekt, zoals de San Clemente en de Santi Quattro Coronati.

 

Het gevolg is dat je je beter een weg weet te vinden in de stad, aangezien die grotendeels in de Middeleeuwen is ontstaan.

 

Rome is in die tijd een culturele draaischijf. Het staat veelvuldig in verbinding met Constantinopel en West-Europa. Zoals bekend is er in de renaissance volop receptie van de oudheid, maar ook in de middeleeuwen was dit al het geval. In Rome vindt er in de 12e en 13e eeuw een revolutionaire verandering plaats in de kunst. Cavallini maakt schilderingen rustiger en naturalistischer en Rome geeft zo een impuls aan de Noord-Italiaanse steden en staat in verbinding met het begin van de Renaissance.

 

De middeleeuwse ideeën laten we ook niet achterwege. We bespreken uitgebreid de Donatio Constantini en de plek van die tekst in de pauselijke propaganda. Er is een continuïteit tussen keizer en paus via die tekst, die specifiek in Rome enorm belangrijk is als propagandamiddel om de macht van de paus te legitimeren.

 

En waar kunnen we middeleeuws Rome beter behandelen dan in Maastricht? Het is één van de oudste steden van Nederland, waar je de gelaagdheid overal kunt zien. Naast de lezingen over het middeleeuwse Rome, bezoeken we ook diverse sites (zoals de Servaaskerk en de catacomben in Valkenburg) waar je, net als in Rome, de gelaagdheid in geschiedenis en kunst kunt zien. Daarnaast dineren we samen in Maastricht en brengen we de nacht door in een hotel in Valkenburg. Op die manier kunnen we én de cultuur in alle rust tot ons nemen, als een goed gesprek hebben met andere Romereisbegeleiders.

onderwijs rome kenniscentrum romereis nascholingscursus voortgezet onderwijs

Belangrijkste informatie op een rij

Doel

De deelnemers raken in twee dagen vertrouwd met de rijke geschiedenis, de ideologische gelaagdheid, de architectuur en de kunstschatten van middeleeuws Rome. We verdiepen de inhoudelijke kennis, maar besteden ook ruimte aan de didactische aanpak.

We maken inzichtelijk hoe je een excursie naar Zuid-Limburg zou kunnen gebruiken ter voorbereiding van een Romereis.

Er is ruim gelegenheid om te netwerken met andere Romereisbegeleiders uit het hele land.

Voor wie?

De cursus is gericht op alle docenten in het voortgezet onderwijs die als begeleider van een groep leerlingen meegaan op de Romereis. Het is een verdiepingscursus, dus enige basiskennis over Rome wordt bekend verondersteld.

Na deze cursus:

 Beschikt de deelnemer over een historisch kader waarin de verschillende onderdelen van het middeleeuwse Rome te plaatsen zijn;
● Is de deelnemer vertrouwd met de kunst en architectuur van middeleeuws Rome en de belangrijkste locaties voor de behandeling tijdens een Romereis;
● Kan de deelnemer zelfstandig invulling geven aan een eigen rondleiding met enkele didactische handreikingen voor deze complexe plekken.

Inbegrepen in de kosten:

● Een twee dagen vullend programma met lezingen door experts en een didactisch kader voor een bezoek aan locaties in Rome;

● Toegang tot de te bezoeken sites;

● Een overzicht van essentiële literatuur en handige primaire bronnen;

●Een introductie op en een donateurschap van het tijdschrift Roma Aeterna, dat speciaal gericht is op de Nederlandse Romereiziger;

●Een overnachting in tweepersoonskamers in het Fletcher Hotel Valkenburg (tegen een meerprijs van € 50 is een eenpersoonskamer mogelijk);

● Vervoerskosten Maastricht-Valkenburg en vice versa;

● Lunches en diner.


Odoo + afbeelding en tekst

Programma

(onder voorbehoud; dit programma is tentatief maar richtinggevend)

Vrijdag 9 november: lezingendag
11:30 Ontvangst in het centrum van Maastricht.
Openingslezing: de Oudheid en de Renaissance als tegenpolen. Introductie van de twee pijlers van middeleeuws Rome: de keizer en Petrus.

13:00 Lunch                        

14:00 - 17:00 Vervolg lezingenmiddag middeleeuws Rome
Lezing 2: De legitimatie van de pauselijke macht via de Donatio Constantini.

Lezing 3: Middeleeuws Rome kunsthistorisch benaderd.

Lezing 4: Grafcultuur in middeleeuws Rome: beweging naar de stad en naar het graf.

Lezing 5: Middeleeuws Rome in modern perspectief.

Avond Gezamenlijk diner

Zaterdag 10 november: excursiedag

Ochtend Excursie naar de catacomben van Valkenburg
De grafcultuur komt in deze excursie nader aan de orde.

Aansluitend Met de trein naar Maastricht; lunch; excursies                               (in ieder geval Sint Servaaskerk en Onze-Lieve-Vrouwenkerk; tijdens deze excursies komt de (kunst)historische gelaagdheid van de Middeleeuwen nader aan de orde)

16:00 Einde nascholing (centrum Maastricht)

Organisatie & docenten


De organisatie is in handen van de Stichting Roma Aeterna, uitgever van het gelijknamige tijdschrift.
De docenten zijn allen ervaren Romereis-begeleiders.

● drs. Joep Beijst (historicus, Barlaeusgymnasium Amsterdam)

● drs. Raphael Hunsucker (classicus en historicus, Radboud Universiteit Nijmegen)

● drs. Maurits Lesmeister (classicus, Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt)

● drs. Tomas Meijs (classicus, St. Ignatiusgymnasium Amsterdam)

● drs. Pax Veerbeek (kunsthistoricus)

Kosten

De kosten bedragen EUR 439 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief overnachting, lunches, diner, toegang tot de diverse sites en nascholingscertificaat. Voor de kosten kan derhalve een beroep worden gedaan op het nascholingsbudget. Na aanmelding ontvang je een factuur per e-mail. Aanmelden kan tot 27 oktober 2024; er geldt een minimumaantal deelnemers van 7. Indien dit aantal niet gehaald wordt, zal een reeds betaald bedrag volledig gerestitueerd worden.