Rome in de Middeleeuwen

Tweedaagse nascholingscursus voor docenten in Maastricht

Deze cursus vindt plaats op vrijdag 8 november 2024 en zaterdag 9 november 2024

Locatie: Maastricht & Valkenburg

(Met overnachting nabij Valkenburg)  

De cursus

Julius Caesar, Augustus, Michelangelo, Caravaggio, Mussolini: namen die we allemaal kennen. Maar ken je Paschalis, Conti, Otto III, Gregorius de Grote en Cola di Rienzo ook? Als ervaren Romereisbegeleider ben je met veel tijdvakken en tijdlijnen vertrouwd. We zijn gewend om de samenhang tussen de Oudheid en de Renaissance te zien. Maar welke plaats moeten we de duizend jaar daartussen geven? In deze cursus laten we zien dat er in de Middeleeuwen hernieuwing plaatsvond van de christelijk-romeinse traditie. Op die manier ontstaat er een continuüm tussen de Oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance.

We zullen daarmee in de cursus stilstaan bij de vragen: hoe is Rome eigenlijk Rome geworden? Hoe de Romeinen van nu ‘Romein’? Hoe heeft de natiestaat Italië z’n nationale verleden geconstrueerd? Voor deze vragen is kennis van de Middeleeuwen in Rome onontbeerlijk. Moderne ontwikkelingen, contexten en belangen maken heel vaak gebruik van die tot nu toe vrij onderbelichte 1000 jaar. Van een culturele dood en wedergeboorte kan geen sprake zijn: Rome werd in dat millennium telkenmale heruitgevonden.

In deze cursus benaderen we middeleeuws Rome historisch, kunsthistorisch en literair. We kweken begrip voor de periode van de middeleeuwen in Rome, een vaak onderbelicht tijdvak tijdens de Romereis. We hebben het over de gelaagdheid, de kunst, en het (fragmentarisch) overgeleverde erfgoed. Wat kun je daar nou precies mee? We problematiseren die zaken; want: waarom ontstaan op bepaalde plekken tituli en ecclesiae? Tegelijkertijd verwijzen we naar plekken die je tijdens een Romereis bezoekt, zoals de San Clemente en de Santi Quattro Coronati.

Het gevolg is dat je je beter een weg weet te vinden in de stad, aangezien die grotendeels in de Middeleeuwen is ontstaan.

Rome is in die tijd een culturele draaischijf. Het staat veelvuldig in verbinding met Constantinopel en West-Europa. Zoals bekend is er in de renaissance volop receptie van de oudheid, maar ook in de middeleeuwen was dit al het geval. In Rome vindt er in de 12e en 13e eeuw een revolutionaire verandering plaats in de kunst. Cavallini maakt schilderingen rustiger en naturalistischer en Rome geeft zo een impuls aan de Noord-Italiaanse steden en staat in verbinding met het begin van de Renaissance.

De middeleeuwse ideeën laten we ook niet achterwege. We bespreken uitgebreid de Donatio Constantini en de plek van die tekst in de pauselijke propaganda. Er is een continuïteit tussen keizer en paus via die tekst, die specifiek in Rome enorm belangrijk is als propagandamiddel om de macht van de paus te legitimeren.

En waar kunnen we middeleeuws Rome beter behandelen dan in Maastricht? Het is één van de oudste steden van Nederland, waar je de gelaagdheid overal kunt zien. De Oudheid is te zien in bijvoorbeeld de Servaaskerk - maar een andere Oudheid dan we normaal herkennen. De catacomben in Valkenburg wekken de Oudheid in de 19e eeuw weer tot leven: maar waaróm?


Naast de lezingen over het middeleeuwse Rome, bezoeken we ook diverse sites (zoals de Servaaskerk en de catacomben in Valkenburg) waar je, net als in Rome, de gelaagdheid in geschiedenis en kunst kunt zien. Daarnaast dineren we samen in Maastricht en brengen we de nacht door in een hotel in Valkenburg. Op die manier kunnen we én de cultuur in alle rust tot ons nemen, als een goed gesprek hebben met andere Romereisbegeleiders.

onderwijs rome kenniscentrum romereis nascholingscursus voortgezet onderwijs

Belangrijkste informatie op een rij

Doel

De deelnemers raken in twee dagen vertrouwd met de rijke geschiedenis, de ideologische gelaagdheid, de architectuur en de kunstschatten van middeleeuws Rome. We verdiepen de inhoudelijke kennis, maar besteden ook ruimte aan de didactische aanpak.

We maken inzichtelijk hoe je een excursie naar Zuid-Limburg zou kunnen gebruiken ter voorbereiding van een Romereis.

Er is ruim gelegenheid om te netwerken met andere Romereisbegeleiders uit het hele land.

Voor wie?

De cursus is gericht op alle docenten in het voortgezet onderwijs die als begeleider van een groep leerlingen meegaan op de Romereis. Het is een verdiepingscursus, dus enige basiskennis over Rome wordt bekend verondersteld.

Na deze cursus:

 Beschikt de deelnemer over een historisch kader waarin de verschillende onderdelen van het middeleeuwse Rome te plaatsen zijn;
● Is de deelnemer vertrouwd met de kunst en architectuur van middeleeuws Rome en de belangrijkste locaties voor de behandeling tijdens een Romereis;
● Kan de deelnemer zelfstandig invulling geven aan een eigen rondleiding met enkele didactische handreikingen voor deze complexe plekken.

Inbegrepen in de kosten:

● Een twee dagen vullend programma met lezingen door experts en een didactisch kader voor een bezoek aan locaties in Rome;

● Toegang tot de te bezoeken sites;

● Een overzicht van essentiële literatuur en handige primaire bronnen;

●Een introductie op en een donateurschap van het tijdschrift Roma Aeterna, dat speciaal gericht is op de Nederlandse Romereiziger;

●Een overnachting in tweepersoonskamers in het Fletcher Hotel Valkenburg (tegen een meerprijs van € 50 is een eenpersoonskamer mogelijk);

● Vervoerskosten Maastricht-Valkenburg en vice versa;

● Lunches en diner.


Odoo + afbeelding en tekst

Programma

(onder voorbehoud)

Vrijdag 8 november: lezingendag
11:30 Ontvangst in het centrum van Maastricht.
Openingslezing: de Oudheid en de Renaissance als tegenpolen. Introductie van de twee pijlers van middeleeuws Rome: de keizer en Petrus.

13:00 Lunch                        

14:00 - 17:30 Vervolg lezingenmiddag middeleeuws Rome
Lezing 2: De legitimatie van de pauselijke macht via de Donatio Constantini.

Lezing 3: Middeleeuws Rome kunsthistorisch benaderd.

Lezing 4: De architectuur van Middeleeuws Rome: kerkenbouw van de 4e t/m de 13e eeuw.

Lezing 5: Tekstcultuur in Middeleeuws Rome: hoe werd kennis via bibliotheken verspreid?

Epiloog: De constructie van de Middeleeuwen in de moderne tijd

Avond Gezamenlijk diner; met de trein naar Valkenburg om te overnachten

Zaterdag 9 november: excursiedag

Ochtend Excursie naar de catacomben van Valkenburg
De grafcultuur komt in deze excursie nader aan de orde.

Aansluitend Met de trein naar Maastricht; lunch; excursies                               (in ieder geval Sint Servaaskerk en Onze-Lieve-Vrouwenkerk; tijdens deze excursies komt de (kunst)historische gelaagdheid van de Middeleeuwen nader aan de orde)

16:00 Einde nascholing (centrum Maastricht)

Organisatie & docenten


De organisatie is in handen van de Stichting Roma Aeterna, uitgever van het gelijknamige tijdschrift.
De docenten zijn allen ervaren Romereis-begeleiders.

● drs. Joep Beijst (historicus, Barlaeusgymnasium Amsterdam)

● drs. Raphael Hunsucker (classicus en historicus, Radboud Universiteit Nijmegen)

● drs. Maurits Lesmeister (classicus, Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt)

● drs. Tomas Meijs (classicus, St. Ignatiusgymnasium Amsterdam)

● drs. Pax Veerbeek (kunsthistoricus, Teylers Museum Haarlem)

Kosten

De kosten bedragen EUR 449 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief overnachting, lunches, diner, toegang tot de diverse sites en nascholingscertificaat. Voor de kosten kan derhalve een beroep worden gedaan op het nascholingsbudget. Na aanmelding ontvang je een factuur per e-mail. Aanmelden kan tot 27 oktober 2024; er geldt een minimumaantal deelnemers van 7. Indien dit aantal niet gehaald wordt, zal een reeds betaald bedrag volledig gerestitueerd worden.