Over ons

De Stichting Roma Aeterna wordt bestuurd door Evelien Roels (voorzitter), Laura Ruhé (secretaris), Tomas Meijs (penningmeester) en Raphael Hunsucker.  De Stichting Roma Aeterna heeft verschillende activiteiten en maakt o.a. het tijdschrift Roma Aeterna.  

Het tijdschrift Roma Aeterna verschijnt twee keer per jaar in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR). 

Hoofdredactie : Maurits Lesmeister en Rogier Kalkers

Eindredactie:  Charlotte van Arnhem

Redactie : Berend Beekhuis, Koen de Groot, Raphael Hunsucker, Bart Kottelaar, Maurits Lesmeister, Thom van Leuveren, Tycho Maas, Eva Mol, Evelien Roels, Klazina Staat, Marleen Termeer, Eline Verburg en Martijn Visser

Beeldredactie:  Rogier Kalkers (coördinator), Menno Balm (beeldende kunst), Berend Beekhuis, Anne Haak,  Lotte Kokkedee  en Stijn van Rossem

Vormgever en creatief directeur:  Joep Beijst

Onderwijs: Joep Beijst, Raphael Hunsucker, Tomas Meijs, Pax Veerbeek 

Communicatie en evenementen : Berend Beekhuis, Mariska Doesburg, Lotte Kokkedee, Thom van Leuveren, Joy Mense en Laura Ruhé

Website: Marcella Mul

Roma aeterna tijdschrift bestuur redactie rome

Meer over de mensen van Roma Aeterna

Charlotte van Arnhem  (1991) deed de master Redacteur/Editor aan de Universiteit van Amsterdam en werkt nu bij het literaire agentschap Sebes & Bisseling.

Menno Balm  (1982) is tekenaar, schilder, graficus en kunsthistoricus. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming, de Vrije Universiteit en de Klassieke Academie. Hij geeft les in tekenen op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam en is oprichter van 'De Mheerse School' voor figuratief tekenen en schilderen. 

Berend Beekhuis (1989) nam tijdens zijn studie Mediterraanse Archeologie (Leiden) deel aan verschillende opgravingen in de Eeuwige Stad, zowel in het hart van én aan de rand van het oude Rome.

Joep Beijst  (1984) studeerde Geschiedenis in Nijmegen en is nu docent aan het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam.

Mariska Doesburg (1985) studeerde Journalistiek aan de School voor Journalistiek in Utrecht en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt als persvoorlichter bij het Van Gogh Museum en is freelance journaliste en kunsthistorica.

Koen de Groot   ( 1992) studeerde Geschiedenis en Italiaanse Taal & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis van de pauselijke zoeaven. Thans werkt hij voor de Rijksoverheid.   

Anne Haak  (1992) studeerde Kunstgeschiedenis en Italiaanse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht en doet daar momenteel de RMA Ancient, Medieval and Renaissance Studies. Sinds 2019 is zij als ambassadeur verbonden aan het NIKI in Florence.

Raphael Hunsucker (1986) studeerde Klassieke Talen aan de Universiteit van Amsterdam en Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij woonde en werkte de laatste jaren in Rome als gids, docent en onderzoeker. Naast de afronding van zijn proefschrift over de antieke omgang met de stichting van Rome houdt hij zich bezig met nascholingen over Rome en met de Italië Centrale, een onderneming die als missie heeft om duurzaam reizen naar Italië makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Rogier Kalkers (1986) studeerde Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte als onderzoeksmedewerker aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij als promovendus werkzaam aan de Sapienza Universiteit in Rome, waar hij landschapsarcheologisch onderzoek doet naar rurale nederzettingen in het antieke Samnium (Centraal Zuid-Italië).  

Lotte Kokkedee   (1996) studeerde middeleeuwse geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na de minor ‘Italiaanse kunst en cultuur’ op het NIKI en het KNIR doet ze nu de museumconservatormaster aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.  

Bart Kottelaar  (1989) heeft Oudheidkunde gestudeerd en de master Classics and Ancient Civilizations voltooid aan de VU. Momenteel is hij werkzaam als nachtportier bij hotel Estherea.

Maurits Lesmeister (1991) studeerde Klassieke Talen (BA) en Letterkunde (RMA) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is momenteel werkzaam als docent Klassieke Talen aan het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt te Amersfoort. 

Thom van Leuveren (1994) studeerde Klassieke Talen in Leiden en Boekwetenschap in Amsterdam. Hij studeerde af op de commentaartraditie van Ovidius'  Fasti  in vijftiende-eeuws Rome. Eerder was hij werkzaam bij het Allard Pierson in Amsterdam, waar hij onderzoek deed naar de collectie van de 18de-eeuwse boekverzamelaar Pieter Fontein. Momenteel werkt hij bij Bubb Kuyper Veilingen (boeken, manuscripten en grafiek) in Haarlem.

Tomas Meijs (1987) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in Nijmegen en is nu docent klassieke talen aan het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam.

Joy Mense  (1997) studeerde Oudheidwetenschappen met specialisatie in Mediterrane Archeologie (BA) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze werkte eerder bij het Centraal Museum, de Hermitage en de Nieuwe Kerk en is nu werkzaam bij het Allard Pierson op de afdeling Evenementen & Programmering en is coördinator Kaartverkoop & Ticketing.

Marcella Mul  (1989) studeerde Italiaanse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en de Università per Stranieri in Perugia. Momenteel is zij Product Owner bij Crowdtech. 

Evelien Roels (1989) studeerde Klassieke Talen en Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Durham University en de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. In 2019 promoveerde ze in Heidelberg op een proefschrift over de betekenis van epigrafische monumenten in Klein-Azië. Momenteel is ze als strateeg en adviseur werkzaam voor de lokale overheid en als onderzoeker verbonden aan de Universität Heidelberg.   


Stijn van Rossem (1978) studeerde geschiedenis en promoveerde over uitgeversstrategieën in de vroegmoderne tijd aan de hand van de Antwerpse uitgeversfamilie Verdussen. Hij werkte onder meer bij Brown University als Curator of European Books en is nu hoofd Kennis en Collecties van het Allard Pierson.

Laura Ruhé (2000) studeert Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Klazina Staat ( 1988) studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de VU (MA) en Kunstgeschiedenis aan de UvA (BA). In 2019 promoveerde zij aan de UGent op een onderzoek naar laatantieke Latijnse heiligenlevens. Op dit moment is zij aangesteld als UD Latijn en Oude Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Marleen Termeer (1983) studeerde Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de Oude Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een periode als postdoc en docent Archeologie en Oude Geschiedenis aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam werkt zij nu als Universitair Docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar huidige onderzoeksproject ( VENI ) richt zich op de sociale en politieke betekenis van de introductie van muntgeld in de Romeinse wereld.

Pax Veerbeek (1997) studeerde Rechtsgeleerdheid (BA) en Kunstgeschiedenis (BA & MA) aan de Universiteit van Amsterdam. Na een stage bij de Vaticaanse Musea richt zij zich nu op kleinere projecten, sollicitaties en een promotievoorstel.  

Eline Verburg (1993) studeerde Archeologie (RMA) aan de Universiteit van Amsterdam en verdiepte zich in de Etruskologie aan de Universiteit van Bologna. Momenteel is ze als coördinator werkzaam bij ARCHON, nationale onderzoeksschool voor archeologie.

Martijn Visser  (1993) studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen, waarvoor hij tevens enige tijd in Leuven en Freiburg verbleef. Tijdens zijn studie is hij lange tijd museumdocent geweest bij Rijksmuseum Boerhaave en heeft hij ook enkele semesters als student-assistent lesgegeven aan de universiteit. Momenteel is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, waar hij onderzoek doet naar democratische en rechtsstatelijke vernieuwing. 

Roma Aeterna verschijnt in samenwerking met