Redactie

Schrijven voor Roma Aeterna 

Roma Aeterna is altijd op zoek naar de nieuwste inzichten over de Eeuwige Stad. Onderschrijft u ons streven om op toegankelijke wijze verdieping te bieden aan een geïnformeerd lezerspubliek? En houdt uw bijdrage concreet verband met Rome? De redactie ziet uw bijdrage belangstellend tegemoet. Stuur een e-mail voor meer informatie en auteursaanwijzingen naar redactie@romaaeterna.nl

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Roma Aeterna 9.I – Roma non grata

Velen van ons zullen het van jongs af aan geleerd hebben: Rome, bakermat van de Westerse beschaving, centrum van de wereld. De geschiedenis heeft deze gedachte echter voortdurend op scherp gezet. In het themanummer ‘Roma Non Grata’ reflecteren we op de vermeende onvermijdelijkheid van Rome als cultureel en politiek centrum.

Wie waren tijdens de lange geschiedenis van de Eeuwige Stad belangrijke anti-Romeinse spelers buiten Rome, en wat waren de redenen voor hun afkeer of afgunst? Welke alternatieven zijn er door de tijd heen voor Rome bedacht, en welke nieuwe Romes zijn er gesticht, in Italië en daarbuiten?

‘Roma Non Grata’ werpt ook een blik op anti-Romeinse sentimenten die in de stad zelf aanwezig zijn (geweest). Wat kan de zelfkant van Rome ons leren over het culturele prestige dat we traditioneel met Rome in verband brengen? Een Rome, dat zowel in het verleden als vandaag de dag voor een heleboel mensen helemaal geen prachtige stad is, maar een dagelijks gevecht tegen armoede, racisme, geweld, en ongelijkheid: de lelijke delen die de ruimhartige Italofiel wellicht liever over het hoofd ziet.

Haat en liefde zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een Rome dat in de spiegel durft te kijken, treedt de eeuwigheid sterker tegemoet!

Wij zijn op zoek naar:

  • Langere onderzoeksbijdragen (ca. 3000 woorden, 10 pagina’s)

  • Kortere, meer essayistische bijdragen (ca. 600 of 1500 woorden en beeld, 2 of 5 pagina’s)

  • Literaire bijdragen (korte verhalen, essays, of gedichten

  • Contemporaine kunstbijdragen, illustraties, op zichzelfstaande beeldbijdragen


In het bijzonder verwelkomen we bijdragen over de volgende onderwerpe De

  • Pauselijke ballingschap in Avignon

  • Florence als culturele tegenpool van Rome in de Renaissance

  • Turijn en Florence als alternatieve hoofdsteden na de Italiaanse eenwording

De redactie ziet uw abstract graag voor 2 november 2020 tegemoet via redactie@romaaeterna.nl

Overzicht data

Deadline abstract: 2 november 2020

Deadline bijdrage: 11 januari 2021

Publicatiedatum: voorjaar 2021