Redactie

Schrijven voor Roma Aeterna 

Roma Aeterna is altijd op zoek naar kopij. Of je nou een doorwrocht artikel in de pen hebt over een weinig bezochte plek in Rome, een verrassende invalshoek bij een grote publieksmagneet, een kort verhaal over een veelbesproken figuur of een beeldbijdrage die iets geheel nieuws blootlegt aan de randen van de stad: de redactie ziet elke inbreng met interesse tegemoet. Vaak komen artikelen voort uit bijvoorbeeld een KNIR-paper, een publieksversie van (een deel van) een specialistische publicatie of een uit de hand gelopen persoonlijke interesse.

In de regel publiceert Roma Aeterna twee nummers per jaar: een themanummer, gewijd aan een specifiek onderwerp of een veelomvattende vraag, en een zogeheten vrij nummer, waarin de bijdragen minder onderling samenhangen. Als je interesse hebt, neem dan contact op via redactie@romaaeterna.nl. Wij kijken graag of je voorstel past binnen het tijdschrift, en op welke termijn. De enige echte voorwaarde is dat elke publicatie verband moet houden met Rome.

Bijdragen gezocht voor

Roma Aeterna 12.I - Roma Anno M

Roma  Anno 1000: De as van de Romeinse geschiedenis

Het jaar 1000 heeft een dubbele betekenis in de Romeinse stadsgeschiedenis. Het valt midden in een periode van stagnatie en crisis, die regelmatig is beschreven als de donkerste van de donkere Middeleeuwen. Die beeldspraak is inmiddels, in de mediëvistiek althans, losgelaten en vervangen door een ander beeld: het jaar 1000 als het keerpunt in de Romeinse middeleeuwse geschiedenis. Ook rond het jaar 1000 was Rome een stad van belang, als de zetel van de paus die vanaf de 11e eeuw de toonaangevende factor in de Europese politiek werd. Het stedelijk landschap veranderde met die positie mee: de Augusteïsche regiones (stadsdelen) maakten plaats voor de nog steeds bestaande rioni, laat-antieke parochies verloren hun rol aan nieuwe kerkgemeentes en de stad begon “samen te klonteren” op het Marsveld. Daarmee ontstonden de hoofdlijnen van het Rome intra muros zoals we het nu nog aantreffen. Dit perspectief staat centraal in Roma Aeterna 12.I: Roma Anno 1000. Dit betekent niet dat we alléén kijken naar het jaar 1000, het is meer een conceptuele lens waardoor de rest van de Middeleeuwen wordt bezien.

Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Hoe veranderde het aanzicht van de voormalige hoofdstad van het Romeinse rijk vanaf 1000? Hoe gingen Romeinen in de periode vanaf 1000 om met de literaire overblijfsels en het materiële erfgoed van de klassieke wereld? Welke rol speelden invloeden uit het Middellandse Zeegebied en Noord-Europa in het proces van transformatie? Welke sociaal-economische verhoudingen bepaalden nieuwe machtsverhoudingen – en vice versa? Hoe spelen ideeën rondom de apocalyps en het millennialisme een rol in de beeldvorming van Rome door de tijd heen?

Roma Aeterna heeft een diachrone benadering, waarbij we ons focussen op een bepaald thema dat vanuit de gehele Romeinse geschiedenis wordt belicht. Dit is niet anders in het themanummer “Roma Anno 1000”. Het concept “de Middeleeuwen” is een betekeniscategorie waar allerhande romantische, classicistische en nationalistische beelden op wordt geprojecteerd – positief en negatief. Dat geldt ook voor het Middeleeuwse Rome. Daarom proberen we inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen:

  • De rol van de “Middeleeuwen” in de beeldvorming en geschiedschrijving van Rome
  • De waardering en positie heeft men toegekend aan “de Middeleeuwen” in een stad waarin de antieke geschiedenis zo belangrijk is
  • De bronnen die zijn overgeleverd vanuit de Middeleeuwen: hoe is men omgegaan met de bronnen door de tijd heen, vanaf de ontwikkeling van het Rome in de Renaissance en erna, en hoe hebben ze bijgedragen aan de beeldvorming van de Romeinse Middeleeuwen?

Voor het komende nummer zijn we op zoek naar bijdragen die gaan over zowel transformaties in de Romeinse middeleeuwse geschiedenis van het jaar 1000, als over de “constructie van de Middeleeuwen” in de Romeinse geschiedschrijving. We verwelkomen in het bijzonder bijdragen die beide zaken belichten.

Abstracts voor mogelijke bijdragen (max. 400 woorden) kunnen worden verstuurd naar  redactie@romaaeterna.nl . Mail voor meer informatie (via hetzelfde emailadres) de gast-hoofdredacteuren van het themanummer, Joep Beijst en Klazina Staat.

roma aeterna tijdschrift redactie bijdrage schrijven rome