Bijdragen voor Roma Aeterna 9.II

Roma - Firenze

Op 22 februari 1300 kondigde paus Bonifatius VIII het eerste jubeljaar af: een periode van deemoed en ommekeer moest de toenemende politieke problemen van Rome met onder meer de steeds machtiger wordende republiek Florence het hoofd bieden. Met zijn opmerking dat de Florentijn – naast aarde, water, vuur en lucht – ‘het vijfde element’ is, gaf hij aan dat Rome en Florence rivalen zijn die tegelijkertijd niet zonder elkaar kunnen.

Een dergelijke uitspraak kenmerkt de complexiteit waarmee Rome en Florence zich tot elkaar verhouden. Beide kennen zich een antieke herkomst toe, profileren zich als bakermat van humanisme, en hebben zich politiek erfgenaam van de Romeinse Republiek genoemd. Fysiek gelegen op relatief korte afstand van elkaar, elk voor zich een vooraanstaand brandpunt van kunstzinnig en cultureel werelderfgoed: Rome en Florence staan in editie 9.II Roma-Firenze naast én tegenover elkaar.

Hoe is de spanning tussen de steden – de rivaliteit, het verzet en de navolging – in de loop van de geschiedenis uitgespeeld? In de oudheid was Florence ondergeschikt aan Rome. Hoe kon het zover komen dat de verhoudingen bij Bonifatius VIII waren omgedraaid, en wanneer was het omslagpunt? En wat wil het zeggen dat Florence na de Italiaanse eenwording niet ook een moderne metropool is geworden zoals bijvoorbeeld Milaan? Hoe belangrijk was het dat het oude Florence de Via Cassia controleerde, de verbinding van Rome met Noord-Italië en Gallië? Op welke manieren heeft Florence invloed op Rome gehad? Waarom deed de in Napels opgegroeide en vrijwel zijn hele leven in Rome woonachtige Bernini zoveel moeite toch vooral als Florentijn gezien te worden?

Roma Aeterna 9.II biedt ruimte aan een breed scala verbindingslijnen tussen de twee steden: het verwelkomt nadrukkelijk niet slechts kunsthistorische invalshoeken, maar wil ook politiek, literair en archeologisch verdieping bieden bij al bestaande inzichten. Welke minder bekende verbanden tussen beide steden verdienen óók onze aandacht? Kunnen we vanuit Florence nieuw licht laten schijnen op bekende plekken in Rome, of andersom?

We zijn op zoek naar:

  • Langere onderzoeksbijdragen (ca. 3000 woorden);

  • Kortere, meer essayistische bijdragen (ca. 600 tot 1500 woorden en beeld);

  • Literaire bijdragen zoals korte verhalen of gedichten;

  • Contemporaine kunstbijdragen, illustraties, op zichzelf staande beeldbijdragen.  

In het bijzonder verwelkomen we bijdragen over de volgende onderwerpen:

  • 18de-eeuws Florence in relatie tot Rome;

  • Archeologie van Florence; de wedijver met de Romeinse oudheid;

  • Relatie Florence-Rome in de moderne tijd. 

De redactie ziet uw abstract van maximaal 300 woorden graag uiterlijk 25 april 2021 belangstellend tegemoet via redactie@romaaeterna.nl.

>>>Call for abstracts, pdf>>>