Bijdragen gezocht voor Roma Aeterna 10.I

Roma Sacra

Wordt alles heilig in Rome? Het lijkt er bijna wel op. Naast de vele resten van Romeinse tempels op iedere heuvel en in iedere vallei van de stad zijn er meer dan 900 kerken te vinden en zetelt het hoofd van de katholieke kerk in Vaticaanstad als onafhankelijke staat op heilige grond. Bovendien huisvest Rome een kattenheiligdom, de grootste moskee in de Westerse wereld, en de oudste joodse gemeenschap buiten het Midden-Oosten. Zelfs de stenen waarop u loopt heten sampietrini, 'Sint Pietertjes'.

Odoo • Een foto met een geweldige onderschrift

Meer dan twee millennia lang is Rome een van de belangrijkste plaatsen op het religieuze wereldtoneel. Een Roma Aeterna over religie is daarom geen sinecure, maar wel een met de potentie om een belangrijke Nederlandse gids te worden. Dat Rome tot op de dag van vandaag steeds opnieuw religieuze stromingen naar zich toe weet te trekken, maakt de stad een unieke plek op aarde. Een kerk gebouwd op een ‘heidens’ Mithras-heiligdom, de Sint Pieter op het graf van een Romein: het is natuurlijk geen toeval, maar wel bijzonder. Lustrumnummer 10.I van Roma Aeterna wordt daarom Roma sacra gewijd.

We kijken in dit nummer met name naar de concrete connecties die we vinden tussen plaatsen en religie. Waarom is Rome de katholieke hoofdstad, waarom werd de godin Roma eerst alleen buiten Rome vereerd, maar later ook in de tempel van Venus en Roma? Welke religie slaagde niet in Rome en hoe komt dit? Welk heiligdom is vergeten, maar verdient een plek terug op de kaart? Voor al deze kwesties en meer vragen we om bijdragen.

We zijn op zoek naar:

  • Langere onderzoeksbijdragen (ca. 3000-4000 woorden);

  • Kortere, meer essayistische bijdragen (ca. 600 tot 1500 woorden);

  • Literaire bijdragen zoals korte verhalen of gedichten;

  • Spraakmakende beeld-en-tekst spreads (ca. 700 woorden plus afbeelding);

  • Contemporaine kunstbijdragen, illustraties, op zichzelf staande beeldbijdragen.

Een kort voorstel voor uw bijdrage ontvangen wij graag vóór 1 december via redactie@romaaeterna.nl. Deadline voor de bijdrage is 28 februari 2022. De publicatie zal verschijnen in voorjaar/zomer 2022.