Bijdragen gezocht voor Roma Aeterna 11.I

Roma Aeterna  zoekt auteurs!

Hét tijdschrift over de Eeuwige Stad is op zoek naar nieuwe bijdragen. Heb je al jaren een stuk in de pen? Of zoek je juist een plek om een bewerking van een paper voor de universiteit of het KNIR te publiceren? Grijp nu je kans! In het eerste nummer van 2023 hebben we nog ruimte voor verschillende bijdragen.

We publiceren stukken van uiteenlopende lengte en invalshoek. Van essays van 1500 woorden tot onderzoeksbijdragen van 4000 woorden, er is veel denkbaar: wetenschap, literatuur, poëzie, beeldende kunst. Ook chronologisch is er alle ruimte. De voornaamste vereiste is dat het stuk een aanwijsbare relatie met de stad Rome heeft.

Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur ons dan een bericht via redactie@romaaeterna.nl, met daarin een kort abstract en een paar korte gegevens over jezelf en hoe de (mogelijke) bijdrage tot stand is gekomen. Wij kijken dan zo snel mogelijk of we een mogelijkheid zien om iets met je stuk te doen.

De deadline voor kopij is op 1 januari 2023.

Odoo • Tekst en afbeelding