'Wij Zijn Romeinen' op informatiebijeenkomst voor Nederlandse inzamelingsactie in Rome

Vier weken na de start van onze actie komt het einddoel van 'Wij Zijn Romeinen' steeds meer in zicht. Woensdag 18 maart 2015 organiseerde de gemeente Rome een informatiebijeenkomst in de Capitolijnse Musea, bedoeld voor de verschillende Nederlandse initiatieven die zich in hebben gezet voor het herstel van de schade aan het culturele erfgoed van Rome. Ze werden sfeervol onthaald door burgemeester Ignazio Marino, het hoofd Monumentenzorg (sovrintendente) Claudio Parisi Presicce en de verantwoordelijke wethouders Giovanna Marinelli en Alessandra Cattoi in de prachtige Salon van het Palazzo Nuovo. Ook Wij Zijn Romeinen was vertegenwoordigd.

Wij Zijn Romeinen staat voor het duurzaam behoud van het culturele erfgoed van Rome  in zijn geheel, met de beschadigde Barcaccia-fontein als boegbeeld. Omdat – zo bleek tijdens de bijeenkomst in Rome – onder meer door het aanbod van verschillende bedrijven om de restauratie op eigen kosten uit te voeren de financiering voor het herstel van de Barcaccia-fontein inmiddels grotendeels rond is, werden de mogelijkheden verkend om het restant van de gelden in te zetten voor de restauratie van andere fonteinen in de stad. Daarnaast benadrukte burgemeester Ignazio Marino de plicht die de inwoners van Rome – en iedereen die zich ook Romein voelt – hebben om het culturele erfgoed in de stad te beschermen en te waarborgen voor komende generaties.

Wij Zijn Romeinen is actief betrokken bij de plannen voor de besteding van alle donaties. In overleg met de wethouders en de burgemeester wordt gezocht naar een passende bestemming voor de opbrengst van onze crowdfundingsactie. Wat ons betreft staat één ding voorop: alle giften moeten ten goede komen aan een beeldbepalend en concreet doel in de stad Rome dat door alle Nederlanders die de stad een warm hart toedragen kan worden bezocht. Daarbij staat niet alleen de Nederlandse financiële bijdrage voorop, maar vooral ook onze dankbaarheid aan de stad Rome voor het werelderfgoed dat zij beheert en kosteloos voor iedereen toegankelijk maakt. Wij zetten ons ervoor in dat dit in de toekomst ook gewaarborgd wordt en dat elke Nederlander (en alle andere bezoekers) vrijelijk en onbezorgd kan blijven genieten van de culturele rijkdom van de Eeuwige Stad.

Voor alle ontwikkelingen en het laatste nieuws, houd www.wijzijnromeinen.nl in de gaten!